Alumni Szabályzat

Design Terminal Logo
Design Terminal - Alumni Szabályzat

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ALUMNI TAGSÁGHOZ

Az alumni programban résztvevő startup (Alumni Tag) jelen nyilatkozat elfogadásával regisztrálja magát a Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.; cégjegyzékszám: 11-09-024678; adószám: 25717002-2-11; a továbbiakban: Design Terminál) által létrehozott alumni programba (továbbiakban: Alumni).

A Design Terminál kezdeményezésére a jelenleg vagy korábban megszervezésre kerülő mentor programokon résztvevő startupok és a Design Terminál közötti kapcsolattartás kereteinek biztosítására az alábbi Alumni Szabályzat és Adatvédelemi Irányelv http://designterminal.org/hu/privacy-policy/) kerül elfogadásra a résztvevő Alumni Tag által.

Alumni Szabályzat

I. A Design Terminál Alumni céljai eléréséhez gondoskodik:

 • az Alumni Tagok és a Design Terminál jelenlegi munkavállaói közötti kapcsolat kiépítéséről, illetve megerősítéséről;
 • az Alumni Tagok egymás közötti kapcsolatának kiépítéséről és megerősítéséről;
 • startup-ökoszisztémát, vállalkozásfejlesztés, globális és hazai startup események, valamint a Design Terminál által megrendezésre kerülő események szervezéséről;
 • tájékoztatása az Alumni Tagoknak programlehetőségekről, versenyekről;
 • kapcsolattartás lehetőségét különböző szervezetekkel;

II. Tagsági jogviszony:

 • a Design Terminál Alumni közösségének tagja lehet az, aki a Design Terminál valamely mentor programján, szervezett eseményén, rendezvényén részt vett, vagy a Design Terminál valamelyik programjával szorosan együttműködött.
 • ezen személlyel a Design Terminál akkor léphet kapcsolatba, ha adatait (így többek között a név, e-mail cím, székhely vagy működési hely, telefonszám) a Design Terminál részére a regisztráció során erre a célra megadja, ezzel hozzájárulva adatainak kezeléséhez és a Design Terminál Alumni céljaira való felhasználásához.
 • a jelen Szabályzat alapján a Design Terminál egykori dolgozói, megbízott előadói, mentorai, támogatói továbbra is regisztrált Alumni tagok maradhatnak.
 • a regisztráció ingyenes és 5 év határozott időtartamra szól. A regisztráció a Design Terminál által biztosított kérdőív, belépési nyilatkozat, vagy elektronikus levél útján történik. Az Alumni Tagság a hitelesítést követően azonnal érvénybe lép.
 • a Design Terminál Alumni kapcsán a Design Terminál tudomására jutott személyes adatok kezelésére, továbbítására, védelmére és biztonságára a Design Terminál adatvédelmi irányelvét és adatvédelmi szabályzat előírásait kell alkalmazni.

III. A regisztrált Alumni Tagok jogosultak:

 • tájékozódni a Design Terminál életéről és programjairól;
 • részt venni a Design Terminál által szervezett Alumni eseményeken;
 • élni a Design Terminál Alumni Tagok számára biztosított, a honlapon publikált kedvezményekkel és támogatásokkal;
 • a Design Terminál által évenként elkészült Report elektronikus kiadványaira;
 • igénybe venni az Alumni Tagok részére elérhető szolgáltatásokat;

IV. A regisztrált Alumni Tagok kötelességei:

 • A z Design Terminál Alumni tagjai a regisztrációval egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy elfogadják az I. pontban érvényben lévő Alumni célokat, továbbá a jelen szabályzatot, és betartják az abban foglaltakat, hogy tagsági jogviszonyuk fennállása alatt a Design Terminál jó hírének megőrzésére, erősítésére törekszenek, és tartózkodnak minden, a Design Terminál szellemiségével össze nem egyeztethető magatartástól;
 • az Alumni Tagok tagsági jogviszonya és az ehhez kapcsolódó jogosultságok másra át nem ruházhatóak;
 • az Alumni Tagok tagsági viszonyukkal nem élhetnek vissza, a részükre szervezett programokat és eseményeket kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatják;

V. A regisztrálással létrejövő tagsági jogviszony megszűnése:

 • A tagsági jogviszony megszűnhet:
  • kilépéssel (a tag nyilatkozata alapján);
  • kizárással
 • TAz Alumni Tagja írásban nyilatkozhat arról, hogy törölni szeretné regisztrációját. Ez esetben a nyilatkozatot az a Design Terminál levelezési címére kell eljuttatni. A tagsági jogviszony a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével szűnik meg.
 • A tagsági jogviszony kizárással is megszűnhet, amennyiben a tag a Design Terminál szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, illetve, ha a Design Terminál Alumni céljaival ellentétesen cselekszik, és visszaél tagsági jogviszonyával. A kizárást indokoló körülmények vizsgálata és az esetleges kizáró határozat meghozatala a Design Terminál hatáskörébe tartozik.

VI. Záró rendelkezések:

 • Jelen szabályzat 2021. január. 21. lép hatályba, ezt követően kell alkalmazni.

Budapest, 2021. január 21.

IRATKOZZ FEL A HÍRLEVÉLRE!